STARS-401 Khi chỉ gặp được bạn trai mỗi tháng một lần

0 views

Bế tắc trong mối quan hệ xa cách Iori chỉ có thể gặp bạn trai mỗi tháng một lần. Vì vậy, cô ấy phải làm cho nó có giá trị cho mỗi lần gặp nhau.