Tag: URKK-058

URKK-058 Cô nhân viên làm việc sơ suất và cái kết – Mai Hoshikawa

Tôi làm việc cho một công ty bảo hiểm và tôi sống với người anh trai bị bệnh của mình. Một ngày nọ, một sai sót trong công việc gây thiệt hại cho nhà thầu quản lý cho thuê. Nếu bạn không muốn công ty biết về sơ su...